Schilderij Ter Dreef Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker
Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker

SAMEN op DREEF, met vele participanten als sterke stapstenen

Werken aan de school als gemeenschap en als organisatie

Kind, blij dat jij er bent.
Ouders en grootouders, jullie bijdrage is welkom.
Het oudercomité, een dynamisch team.
Het schoolbestuur, een sterke organisatie.
De leerkracht, die doet ertoe.
De medewerkers en vrijwilligers, die het verschil maken.
De directeur, een bezielende kracht.

We kunnen rekenen op jou, je bent een stapsteen in onze dreef.
Dank je wel!

Kind, blij dat jij er bent.
Ouders en grootouders, jullie bijdrage is welkom.
Het oudercomité, een dynamisch team.
Het schoolbestuur, een sterke organisatie.
De leerkracht, die doet ertoe.
De medewerkers en vrijwilligers, die het verschil maken.
De directeur, een bezielende kracht.

Onze DREEF nodigt uit…

geeft zin om te leren en te leven.

In het centrum van het dorp ma je ons schoolhuis met 13 klassen vinden. Met het woonzorgcentrum als buur biedt een groene dreef ons toegang tot wat moois: een toffe school 'open en toegankelijk' waar jij 'KIND' centraal staat.

Hier mag jij je thuis voelen en met vele vrienden de rijkdom ervaren van samen leren en samen leven. Zo ontdek je je unieke persoonlijkheid en groei je op tot een gelukkig kind dat positief in het leven leert staan.

Gedreven, enthousiaste leerkrachten, met zin voor vernieuwing zijn oprecht met je begaan. Samen bouwen we aan een kwaliteitsvolle, katholieke dialoogschool waar ieders mening telt en waar in overleg beslisingen genomen worden om er samen voor te gaan.

Dit doen we met vele participanten want samen sterk = samen TER DREEF maken.

Liefde...

als een boom met z’n wortels diep in de aarde.

Werken aan de schooleigen christelijke identiteit.

Het hart in de boom vertelt je heel wat over het kloppende hart van onze school. Hier staan we open en gaan we graag in dialoog met jou, zoals je bent, als christen, als andersdenkende, als andersgelovige. We willen je inspireren met verhalen van Jezus en andere bijzondere geloofsfiguren. In Ter Dreef maken we ook ruimte en tijd om rustig te verpozen, te bezinnen, te bidden. Bijzondere gebeurtenissen vieren we in verbondenheid met elkaar, in de klas, op school en in de parochie. Want samen bouwen we met hart en ziel aan deze school.

Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker Steen marker

Een touw met knopen van waarde(n)

We nemen het touw letterlijk in handen en leren je sterke waarden knopen. Waarden die je nodig hebt in je persoonlijke ontwikkeling om uit te groeien tot een ‘GELUKKIG’ mens met het nodige zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Vanuit de boomhut kan je met Drefo vol VERWONDERING stilstaan bij de kleine en grote dingen van het leven, nieuwsgierig naar de anderen en de wereld. HOOPVOL op weg naar de toekomst.

Drefo is de mascotte van onze school, steeds aanwezig bij belangrijke gebeurtenissen in Ter Dreef: bij de opening of afsluiting van een project, bij de vriendschapsdag in september, bij één of ander schoolfeest… Drefo is er altijd graag bij!

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

Een positief en veilig leerNEST.

Het beeld van een ‘nest’ roept veiligheid, vertrouwen voor ons op. Jij mag je hier nestelen zodat je écht tot leren kan komen. We willen er voor je zijn en een goede band met je opbouwen, je een duidelijke structuur bieden en grenzen aangeven, je een pluim geven zodat je vleugels krijgt. Elk klasnest wordt gebouwd met takjes die bruisen van ideeën, van plezier en van positiviteit zodat jij graag naar school komt.

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

Samen klimmen.

Al spelend en verkennend, actief en ondernemend,… wordt je interesse aangewakkerd en je betrokkenheid verhoogd. We leren je: hulp vragen en de ander helpen, samen overleggen en samenwerken aan een doel. Zo ervaar je dat samen leren van en met elkaar, je brengt bij IK + JIJ = samen een sterke WIJ!

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

Loepzuiver zicht… een venster op de wereld.

Het vergrootglas staat symbool voor de aandacht, de nauwlettendheid waarmee we je willen gidsen op je leerweg. Met je verrekijker kan je buiten je eigen wereldje treden en jezelf in vraag stellen. Door een positieve, kritische en vernieuwende bril, kijken we samen met jou naar de wereld om je heen. Je ontdekt je ‘kracht’, je ‘talent’ dat zin geeft in leren en leven.

De buigzame twijg groeit uit tot een stevige boom.

Werken aan een geïnspireerd onderwijsinhoudelijk AANBOD. Werken aan een stimulerend opvoedingsklimaat en een doeltreffende didactische AANPAK.

Een rugzak vol rijkdom.

Stap voor stap vul je jouw rugzak met een stevig pakket aan kennis, vaardigheden en attitudes. Zo denken wij aan: taal en wiskunde, leren leren, wereldoriëntatie, ICT, muzische vorming, beweging, techniek… Ons motto hierbij is: vertrekken vanuit je eigen omgeving en ervaren ‘Ik ben wat… met wat ik leer en ik leef met wat ik leer.’

Een jonge boom vraagt ZORG en STEUN.

Werken aan de ontplooiing van ieder kind, vanuit een brede zorg.

Kind, je bent uniek en anders dan alle anderen. Als zorgende school willen we hier oog voor hebben. We bieden je steeds nieuwe kansen omdat we geloven in jouw groeimogelijkheden. Als je leerpad moeilijk is, ontwikkelen we met jou een traject op maat, zoeken we je interesses, je talenten, je mogelijkheden… rekening houdend met je thuissituatie, je taal… We dagen je uit om je grenzen te verleggen en moedigen je met een positief complimentje aan om door te gaan. Dit vraagt van ons als team een focus op betekenisvol leren, differentiatie, variatie in werkvormen… een zorgzaam overleg en open communicatie, in het bijzonder met je ouders. Naast dit alles blijven we steeds rekening houden met de draagkracht van onze school.

Hier wil ik boom zijn met mijn wortels in de grond mijn takken naar de anderen mijn bladeren als bescherming.